Проект виробництва біогазу

Опис та цілі проекту

Проект «Реконструкція очисних споруд та будівництво станції переробки мулу для очистки та утилізації стічних вод та виробництва біогазу для когенерації тепла та електроенергії в місті Львів» передбачає виробництво додаткової електроенергії та тепла з біогазу, який отримуватиметься із осаду, що виробляється існуючими каналізаційними очисними спорудами міста.

Загальними цілями Проекту є: (І) досягнення значної економії енергії за рахунок використання біогазу, отриманого внаслідок процесу переробки осаду для комбінованого виробництва електроенергії та тепла; (ІІ) поліпшення стабільності діяльності Компанії; (ІІІ) досягти скорочення викидів парникових газів; (IV) зменшити обсяг осаду з відповідним позитивним впливом на навколишнє середовище; та (V) поліпшити якість стоків, що проходять через Польщу до басейну Балтійського моря.

Проект буде корисним для всього населення Міста (приблизно 760 000), і в довгостроковій перспективі матиме позитивний вплив на навколишнє середовище усього регіону. Проект також матиме значний демонстраційний ефект у регіоні, який слугуватиме прикладом впровадження інноваційних рішень з енергоефективності з високими екологічними перевагами.
Технічна складова

Проект біогазової станції складається з станції для зброджування суміші осаду первинних відстійників та надлишкового активного мулу аеротенків з обох частин КОС: КОС 1-2 і КОС 3-4. Суміш осаду та мулу забирається з первинних відстійників і зброджується у 2-ох метантенках об’ємом 15000 м3 кожен. Газ з метантенків після очищення використовується в газогенераторах (когенераційних установках), що будуть виробляти електроенергію та тепло. Електроенергія, головним чином, буде використовуватися для роботи обладнання КОС, а тепло для підігріву суміші мулу та осаду в метантенках, опалення в холодний період року і цілорічно гарячого водопостачання будівель на території КОС. Реконструкція КОС 1-2 включає будівництво нових пісколовлювачів.

Інвестиційна складова
Загальна вартість Проекту оцінюється в 31,5 мільйонів євро.
20 мільйонів євро надано у формі позики від ЄБРР (15 мільйонів євро) та НЕФКО (5 мільйонів євро), а додаткове фінансування надано у формі грантів від Фонду Східноєвропейського партнерства в сфері екології та енергоефективності (7,5 мільйонів євро), а 4 мільйони євро покриваються місцевим фінансуванням, що, є внеском Львівської міської ради, яка є гарантом всієї позики.

Термін реалізації Проекту
Проект буде реалізовуватися протягом трьох років з 10.07.2017 по 10.07.2020р. (або до повного виконання сторонами своїх зобов’язань чи/та якщо інше не погоджено з банком).

Консультанти по Проекту
З врахуванням вимог ЄБРР у результаті проведених конкурсних відборів було обрано наступних консультантів по напрямках:

  • Програма Підтримки Корпоративного Розвитку (далі CDP) – компанія DREBERIS GmbH ;

  • Підтримка реалізації проекту і технічного нагляду (далі PIU) – компанія Egis Int’l .

 Програма Підтримки Корпоративного Розвитку

Метою Програми є надання консультативної підтримки для покращення корпоративного управління та фінансової й операційної діяльності, підтримки фінансових показників, гарантування, що тарифи періодично переглядаються для забезпечення повного відшкодування витрат, а також гарантування, що послуги будуть рівноправно надані кінцевим споживачам та матимуть високу якість. Консультант компанія DREBERIS GmbH надаватиме допомогу Підприємству, зокрема у наступному:

   • Розробка та впровадження Програми вдосконалення фінансової та операційної діяльності;

   • Аналіз розрахунків тарифу на воду та стічні води, порівняння з розрахунками аналогічної компанії на розвинених ринках. Моделювання розрахунків, які покриють повну вартість виробництва на основі європейського досвіду (FOPIP).

   • Розробка та впровадження середньо та довгострокового плану корпоративного розвитку та процесу корпоративного планування (CDP);

   • Аналіз впливу планового підвищення тарифів на кінцевих споживачів, розробка керівних принципів для муніципалітету з метою пом’якшення будь-якого негативного впливу;

   • Розробка та впровадження Програми нарощування потенціалу, Плану залучення зацікавлених сторін / Стратегії комунікації;

   • Розробка та впровадження політики, яка сприяє рівним можливостям та недискримінації.

Програма Підтримки Реалізації Проекту і Технічного Нагляду

Метою Програми є сприяння своєчасній та ефективній реалізації Проекту шляхом надання консультаційні послуг з питань закупівель, підтримку під час впровадження та контрактний нагляд. Консультант компанія Egis International надаватиме підтримку Підприємству, зокрема у наступному:

   • Укладання договорів відповідно до процедур та документації Банку та згідно з всіма іншими угодами, передбаченими у Кредитному Договорі ЄБРР та НЕФКО, та у Грантовій Угоді підписаній між Підприємством та ЄБРР;

   • Підтримка у створенні Групи Реалізації Проекту;

   • Нагляд за Планом Впровадження Проекту;

   • Допомога у Закупівлях та Технічної документації на тендери;

   • Допомога у забезпеченні погодження з Фінансовою Документацією;

   • Управління контрактами та нагляд за виконанням робіт;

   • Організація своєчасних виплат згідно контрактів.