Система водовідведення

Територія міста Львова розділяється Великим Європейським водорозділом на два основних басейни каналізування – Балтійський і Чорноморський.

Система водовідведення міста складається з 765 км каналізаційних мереж, 15 каналізаційних насосних станцій і каналізаційних очисних споруд. Центральна частина міста має загально-сплавну систему каналізування, яка транспортує на очисні споруди господарсько-побутові, виробничі та дощові стоки. Головним колектором для сплавляння стоків в Балтійському басейні є ріка Полтва, закрита в залазобетонний канал. Стічні води самопливом стікають в колектор річки Полтва численними колекторами другого порядку.

В нових районах міста система каналізування роздільна. Через складність рельєфу каналізаційні стоки з іншої частини міста, яка розташована в басейні Чорного маря, за допомогою насосних станцій та напірних колекторів перекачуються через вододіл у загально сплавну каналізаційну систему міста на міські очисні споруди.